canlı destek

EGETAL Tarımsal Analiz Laboratuvarı

EGETAL Tarımsal Analiz Laboratuvarı

EGETAL Tarımsal Analiz Laboratuvarımız, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yılda iki kere yapılan "Toprakta Organik Madde Tayini ve Yeterlilik Testi"nin 2018 yılı ilk döneminden başarı ile geçmiştir.
TARIMSAL ANALİZ HAKKINDA

Bergama’da Verimli Topraklar Projesi Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu tarafından 2009 yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında İzmir Kalkınma Ajansı’na teklif edilerek, desteklenmeye uygun bulunmuştur. Projeye Bergama Ziraat Odası %25’lik pay ile ortak olmuştur. Proje kapsamında Bergama'ya ve yöreye uzun zamandır ihtiyaç duyulan modern bir Toprak, Su ve Bitki Analiz Laboratuvarı kazandırılmıştır. İç donanımı proje tarafından sağlanan laboratuvarın binası Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından proje adına Meslek Yüksekokulumuza hibe edilmiştir.

Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu Seracılık Programı bünyesinde kurulan EGETAL Tarımsal Araştırma Laboratuvarı ile bölgedeki tarım alanlarının doğru kullanılarak tarım ve tarıma dayalı sanayinin rekabet gücünün yükseltilmesi ve tarımsal yapının etkinleştirilmesi, gıda güvencesinin ve güvenliğinin sağlanması ile doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı gözetilerek, örgütlü ve rekabet gücü yüksek bir tarımsal yapı oluşturulmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda ilk aşamada; Bergama Ziraat Odası’nın önerisi ile belirlenecek 200 çiftçinin toprak analizleri ücretsiz gerçekleştirilmiştir. Bu konuda ilçede üç bilimsel seminerle birlikte periyodik olarak çiftçi eğitim toplantıları yapılarak çiftçilere analizlerin önemi anlatılmış ve dolayısıyla doğru ve bilinçli gübreleme ve üretim yapmalarına yardımcı olunmuştur. Proje ile Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu ve Bergama Ziraat Odası arasında sürdürülebilir bir işbirliği için altyapının oluşturulması ve bu birlikteliğin bölgedeki diğer tarımsal işletmelere ve kuruluşlara örnek olması da amaçlanmıştır.

  •  
    Analizler
    • Toprak
    • Su
    • Bitki

Çalışma Ortamı


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ