Çerez Örnek
canlı destek

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı_İÖ


Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

2002 yılında Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitime başlamıştır. 2002 yılında gerçekleşen MEB-YÖK işbirliği çerçevesinde sınavsız geçiş protokolü ile Muhasebe Programı’nın ikinci öğretimi açılmıştır. Program 2005 yılına kadar Aliağa Çok Programlı Lisesi’nde eğitimini sürdürmüştür. 2005 yılında program fiziksel koşullarını ve altyapı olanaklarını tamamladıktan sonra Bergama’ya taşınmıştır. 2009 yılında programın ismi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları olarak değiştirilmiştir. İkinci öğretim olarak eğitim vermektedir.


Üretime yönelik nitelikli ara eleman!

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programının amacı; ekonomik faaliyetlerin bilgisayar ortamında veri tabanlı sistemlerle izlendiği ve denetlendiği günümüzde önem kazanan, küresel muhasebe ve denetim standartları bilgisine sahip, kamu ve özel sektörün taleplerine cevap verebilecek nitelikte; en az bir yabancı dil bilen, bilgisayar ve web tabanlı program ve uygulamaları kullanabilen, mesleki mevzuatı takip edebilen, kendini devamlı yenileyen, sürekli öğrenme güdü ve disiplini içinde olan, kamu ve özel sektöre muhasebe, vergi, finans ve denetim alanında en yüksek seviyede hizmet verebilen nitelikli elemanlar yetiştirmektir. Muhasebe ile ilgili temel kavramları ve belgeleri tanıyabilme, finansal tablolardan bilânço ve gelir tablosu düzenleme ile ilgili ilkeleri kavrayabilme, bilgisayar ortamında finansal tabloları düzenleyebilme, muhasebe ile ilgili paket programları kullanabilme amacını taşımaktadır. Vergi hukukunun hukuk sistemi içerisindeki yerini, kaynakların uygulanmasını kavrayabilme, vergiye ilişkin temel kavramları, vergilendirme sürecini ortaya koymaktadır.

 

Program Profili

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programının amacı; ekonomik faaliyetlerin bilgisayar ortamında veri tabanlı sistemlerle izlendiği ve denetlendiği günümüzde önem kazanan, küresel muhasebe ve denetim standartları bilgisine sahip, kamu ve özel sektörün taleplerine cevap verebilecek nitelikte; en az bir yabancı dil bilen, bilgisayar ve web tabanlı program ve uygulamaları kullanabilen, mesleki mevzuatı takip edebilen, kendini devamlı yenileyen, sürekli öğrenme güdü ve disiplini içinde olan, kamu ve özel sektöre muhasebe, vergi, finans ve denetim alanında en yüksek seviyede hizmet verebilen nitelikli elemanlar yetiştirmektir. Muhasebe ile ilgili temel kavramları ve belgeleri tanıyabilme, finansal tablolardan bilânço ve gelir tablosu düzenleme ile ilgili ilkeleri kavrayabilme, bilgisayar ortamında finansal tabloları düzenleyebilme, muhasebe ile ilgili paket programları kullanabilme amacını taşımaktadır. Vergi hukukunun hukuk sistemi içerisindeki yerini, kaynakların uygulanmasını kavrayabilme, vergiye ilişkin temel kavramları, vergilendirme sürecini ortaya koymaktadır.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, DGS (Dikey Geçiş Sınavı)sınavında başarılı oldukları takdirde lisans eğitimi veren Fakültelerde eğitim ve Öğretimlerini sürdürebilirler. Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Programı Mezunlarının Dikey Geçiş Yapabilecekleri Lisans Programları: •İşletme •İktisat •Maliye •Kamu Yönetimi •Lojistik Yönetimi •Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği •Uluslararası Finans •Uluslararası İşletmecilik •Uluslararası Ticaret •Uluslararası Ticaret ve Finansman •Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik •Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri. Ayrıca tekrar üniversite sınavlarına girerek kendi alanlarında bir bölüme geçmeleri durumunda daha önceki gördükleri derslerden muafiyet ile devamları mümkündür.
 

Mezunların İstihdam Profilleri

Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları programından mezun olan öğrenciler, muhasebe ve mali müşavirlik bürolarında, dış ticaret ve finans kuruluşlarının ilgili departmanları ile ticarî işletmelerin muhasebe servislerinde çalışabilirler. Ayrıca her türlü kuruluşun mali işlerle ilgili bölümlerinde çalışabilirler. Kamu sektörü ve özel sektör işletmelerinde hizmet, üretim ve faaliyetlerinin verimli bir biçimde yürütülmesi için teorik bilginin yanı sıra uygulama yapabilen, muhasebe mevzuatına sahip, bilgisayarlı muhasebeyi yürüten meslek elemanları kamu sektöründe ve özel sektörde rahatlıkla iş bulabilmektedir. Muhasebe bürolarında, işletmelerin muhasebe bölümlerinde, Maliye Bakanlığının çeşitli birimlerinde ve özellikle vergi dairelerinde görev alabilirler. Muhasebe ve vergi uygulama meslek elemanlarının vergi dairelerinde, muhasebe bürolarında, işletmelerin muhasebe servislerinde, muhasebe programı yapan işyerlerinde çalışma olanakları vardır. Program mezunları basta Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir ile Yeminli Mali Müşavir bürolarında yardımcı eleman olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca mezunlar, bankalar, sigorta şirketleri ile turizm, inşaat ve endüstri işletmelerinde, muhasebe elemanı olarak çalışmaktadırlar. Program mezunlarından, dört yıllık bir eğitimi bir fakültede tamamlayanlarve diğer yasal zorunlulukları yerine getirenler Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Müşavirler Odaları Birliği tarafından açılan sınavlarda başarılı oldukları takdirde "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir" unvanını alabilmektedirler.

 

Eğitim Uygulama Alanları ve Program olanakları

Bilgisayarlı Muhasebe Bilgisayar Laboratuvarı

Eğitimdeki Yerimiz


 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ