Çerez Örnek
canlı destek

Komisyonlar

 
 

Öğr. Gör. Dr. Emre ATABERK
Öğr. Gör. Mustafa ÇAKALGÖZ
*

(Hizmet destek birimi: Tüm Personel)

GÖREV TANIMLARI
 • Çeşitli kurumlar tarafından verilen burs ve yardımların uygunluğunun araştırmasını yapar,
 • Üniversitemiz tarafından verilen burs ve yardımların uygunluğunun araştırmasını yapar,
 • Burs ve kredi taleplerinin idareye rapor halinde sunar,
 • Burs veren kuruluşları Yüksekokulumuz öğrencileri ile buluşturur,
 • Öğrenciler için burs araştırması yapmak,
 • İdarenin belirlediği diğer faaliyetleri yürütür
 • Burs çalışmaları ile ilgili öneri, istek ve ihtiyaçları Yüksekokul Yönetimine rapor halinde sunmak.
Seracılık
Bitki Koruma
Mantarcılık
Elektronik Teknolojisi (İ.Ö)
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Eser Koruma
Turizm ve Otelcilik (Örgün)
Turizm ve Otelcilik (İ.Ö)
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
Bilgisayar Programcılığı
Turizm Animasyon
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Eğitim)
Dr. Öğr. Üyesi M. Kamil MERİÇ
Dr. Öğr. Üyesi Sumru ELTEZ
Öğr. Gör. Dr. Mehmet ÇETİN
Öğr. Gör. Levent TÜRKLER
Öğr. Gör. Okan OZ
Öğr. Gör. Burcu BİNGÖL
Öğr. Gör. Dilek ÖZTÜRK
Öğr. Gör. Dr. Emre ATABERK
Öğr. Gör. Dr. Emre ATABERK
Öğr. Gör. Okan ÖZ
Öğr. Gör. Nihat TUNALI
Öğr. Gör. İlkay MERT
Öğr. Gör. Mutlu EGE
(Hizmet destek birimi: MYO Öğrenci İşleri - Muhasebe İşleri)
GÖREV TANIMLARI
 • Bölümün öğrencilerine staj olanaklarının arttırılması için kamu ve endüstriyel kuruluşlar ile iletişim içinde bulunup stajyer öğrenci kontenjanları ve staj olanakları ile ilgili bilgileri toplayarak bu bilgileri bölüm içinde duyurur.
 • Staj olanakları sağlayacak kurum ve kuruluşların istek ve ihtiyaçlarını öğrenmek üzere bir anket çalışması yapar, anket sonuçlarından ve elde ettiği görüşmelerden yola çıkarak staj olanaklarının geliştirilmesi için gerekli önerilerini bir rapor haline getirir.
 • Staj yapan öğrenciler ve staj yeri ile ilgili tüm bilgileri ileride istatistiki çalışmalarda ve doküman hazırlanmasında kullanmak üzere bir veri tabanında saklamak üzere Bilgi İşlem Komisyonu'na gönderir.
 • Staj zamanında stajın kalitesi ve kurallara uygunluğunu izlemek üzere firmalar ile iletişime geçerek gerekli denetim mekanizmasını kurar ve işler hale geçirir.
 • Staj dönemi sonunda staj defterlerini toplayarak değerlendirilmesi işlemlerini yürütür ve yürüten komisyonları denetler.
 • Yaptığı çalışmaları, önerilerini, istek ve ihtiyaçlarını Birim Kalite Komisyonuna bir rapor halinde sunar.

Kültürel Etkinlikler
Doç. Dr. Murat TOZAN
Dr. Öğr. Üyesi Sumru ELTEZ
Dr. Öğr. Üyesi Seda AĞIRBAŞ
Öğr. Gör. Dr. Sema YAVUZ
Öğr. Gör. Dilek ÖZTÜRK
Öğr. Gör. Burcu BİNGÖL
Öğr. Gör. İlkay MERT
Öğr. Gör. Berna YENİGÜN


Sportif Etkinlikler

Spor Temsilcisi Öğr. Gör. Mutlu EGE
Öğr. Gör. Dr. Emre ATABERK
Öğr. Gör. Nihat TUNALI
Öğr. Gör. Gürcan TAŞPINAR
Öğr. Gör. Yonca Zehra GüÇER


(Hizmet destek birimi: Tüm Personel)
GÖREV TANIMLARI
 • Gezi, kutlama vb. sosyal etkinliklerin programlanmasını yapar
 • MYO mezuniyet törenlerinin organizasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve uygulanmasını yapar,
 • Bilimsel (toplantı, seminer, konferans, panel, teknik gezi vb. ) içerik ve amaçlı etkinliklerin düzenlemesini yapar,
 • Özellikle son sınıf öğrencilerinin mezuniyet etkinlikleri ile ilgili görüşleri öğrenci temsilcisi aracılığı ile alır.
 • Öğretim elemanı ve araştırma görevlilerinin önerileri değerlendirilir,
 • Rektörlük ve Yüksekokul Müdürlüğü'nün mezuniyet takvimi ve içeriği ile ilgili tasarruflarını dikkate alır.
 • Kep ve Cübbelerin zamanında ve uygun şekilde hazır olmasını sağlar.
 • Tören yerini belirler. Tören akışını hazırlar.
 • Tören davetiyelerini ve protokole dağıtılmasını sağlar.
 • Mezuniyet akışını, program ve okulda dereceye girenlerin akışta yerlerini belirler.
 • Tören sırasındaki Fotoğraf, video vb. şekilde belgelenmesini sağlar.
 • üniversite ve Yerel medya kuruluşları ile irtibata geçer.
 • Tören sırasında verilecek belgelerin, bröve ve plaketlerin hazırlanmasını sağlar.
Prof. Dr. Emre KAPLANOĞLU
Doç. Dr. Murat TOZAN
Doç. Dr. Erkan EREN
Dr. Öğr. Üyesi Seda AĞIRBAŞ
Öğr. Gör. Dr. Emre ATABERK
Öğr. Gör. Mustafa ÇAKALGÖZ
Öğr. Gör. Okan ÖZ
(Hizmet destek birimi: Tüm Personel)
GÖREV TANIMLARI
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarıyla ortak çalışma alanlarını tespit eder,
 • Yüksekokul ile endüstri ve endüstri ile öğrenciler arasındaki iletişimi sağlar ve kontrolünü yapmak okul sanayi ilişkilerini geliştirir.
 • Başarılı öğrencilere firmalar bünyesinde kariyer imkanı sağlar. Nitelikli öğrencileri gelen talepler doğrultusunda sektöre aktarır.
 • Sektör firmaları ile Meslek Yüksekokulu bölümlerinin öğretim elemanları ve öğrencileri arasında işbirliği sağlar.
 • Fuar, bilgi şöleni, konferans vb. etkinliklere öğrencilerin katılımı sağlar.
 • Özel sektörün kullandığı yeni teknolojilerin üniversitemiz tarafından takip edilmesini sağlar, öğrenci ve öğretim elemanlarımızın mesleki gelişimlerine katkı sağlar.
 • Deneysel amaçlı uygulamaların özel sektör tarafından kullanımını sağlar.
 • Özel sektörün okulumuzdan taleplerini tespit ederek uygulanabilir olanları Yüksekokul Yönetimine sunar.
 • Yaptığı çalışmaları, önerileri, istek ve ihtiyaçları Yüksekokul Yönetimine rapor halinde sunar.

Müdür Yardımcısı-Komisyon Başkanı,
Öğr.Gör. Dr. Mehmet ÇETİN

Prof. Dr. Emre KAPLANOĞLU
Doç. Dr. Murat TOZAN
Dr. Öğr. Üyesi Sumru ELTEZ
Dr. Öğr. Üyesi M. Kamil MERİÇ
Dr. Öğr. Üyesi Seda AĞIRBAŞ
Öğr. Gör. Dr. Mehmet ÇETİN
Öğr. Gör. Dr. Emre ATABERK
Öğr. Gör. Levent TÜRKLER
Öğr. Gör. Fatma MOROĞLU
Öğr. Gör. Okan ÖZ
Öğr. Gör. Gürcan TAŞPINAR
Öğr. Gör. Burcu BİNGÖL
Öğr. Gör. Berna YENİGÜN
Öğr. Gör. Mutlu EGE

Meslek Yüksekokul Sekreter v. Seher YARAMIŞ
(Hizmet destek birimi: Tüm Birimler)
GÖREV TANIMLARI
 • Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi, kaliteli bilimsel çıktılar üretilmesi, paydaşların beklentilerinin en üst seviyede karşılanması için çalışmalar yapmak.
 • Biriminde stratejik planlama sürecinin koordinasyonunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa uyumu sağlar,
 • Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitesinin geliştirilmesi ve kalite düzeyinin onaylanması için yapılacak her türlü çalışmayı yürütür ve sonuçlarını duyurur,
 • Araştırma-Geliştirme Faaliyetlerinin İyileştirilmesine İlişkin Stratejik çalışmalar yapmak.
 • İnsan Kaynakları Stratejileri geliştirmek.
 • Toplumla İletişim ve Bütünleşme Stratejileri geliştirmek.
 • Biriminde "iç değerlendirme" çalışmalarını yürütmek ve buna bağlı olarak iç değerlendirme raporunu hazırlar,
 • Birimin "dış değerlendirme" yaptırması durumunda, gerekli hazırlıkları yapar, dış değerlendirmeyi yapacak olan kurum, kuruluş veya kurula her türlü desteği verir,
 • Araştırma altyapısını geliştirmek için hedefler, faaliyetler ve performans göstergelerini belirler.
 • Bölümün tanınırlığını ve etkinliğini artırmak için hedefler, faaliyetler ve performans göstergelerini belirler.
 • Bölüm Eğitim Programını geliştirmek için hedefler, faaliyetler ve performans göstergelerini belirler.
 • Paydaşlar ile etkin iletişim ve işbirliği altyapısı kurmak için hedefleri ve faaliyetleri belirler.
 • İdari Birimlerin Geliştirilmesine Yönelik çalışmalar yapar.

Müdür Yrd. Öğr. Gör. Levent TÜRKLER
Müdür Yrd. Öğr. Gör. Dr. Mehmet ÇETİN
Prof. Dr. Emre KAPLANOĞLU
Doç. Dr. Erkan EREN
Dr. Öğr. Üyesi M. Kamil.MERİÇ*
Dr. Öğr. Üyesi Sumru ELTEZ
Öğr. Gör. Dr. Emre ATABERK
Öğr. Gör. Mustafa ÇAKALGÖZ
Öğr. Gör. Nihat TUNALI
Öğr. Gör. Okan ÖZ
Öğr. Gör. Fatma MOROĞLU
Öğr. Gör. Gürcan TAŞPINAR
Öğr. Gör. Yonca Zehra GüÇER

(Hizmet destek birimi: MYO Öğrenci İşleri)

GÖREV TANIMLARI
 • Öğrenci Danışmanlık hizmetlerinin takibini yapar ve gerekli önlemleri alır
 • Daha önce başka bir üniversitede öğrenim görmüş ve/veya yatay geçiş yapan öğrencilerin başarılı oldukları derslerden muaf olmalarına ilişkin esasları belirleyen yönetmeliğin uygulanmasını sağlar.
 • Ders planlarında yapılan değişiklerin yeni ders planlarına intibakını sağlar.
 • Herhangi bir sebeple ilişiği kesilen ve af kanunun verdiği haklardan yararlanmak üzere başvuran öğrencilerin başvurularını kabul eder.
 • Af kanunundan yararlanacak öğrencilerin durumlarının incelenerek haklarında yapılacak işlemleri uygular.
 • Yaptığı çalışmaları, önerileri, istek ve ihtiyaçları Yüksekokul Yönetimine rapor halinde sunar.
 • Dönemin değerlendirmesini yapmak amacı ile her Öğretim yılı başında ve sonunda Eğitim Öğretim Komisyonu olarak toplanır.
 • Yüksekokul? un vizyon, misyon ve hedeflerini gözden geçirir ve gerek gördüğünde günceller.
 • Yüksekokul programı eğitsel hedefleri ve çıktıları matrisi ile derslerin eğitsel hedefleri ve çıktıları matrisini karşılaştırarak boşlukları ve yoğunlaşmaları homojenleştirecek önerilerde bulunur.
 • Ders içeriklerindeki boşlukları ve tekrarları izler, azaltılmaları konusunda önermelerde bulunur.
 • Ders değerlendirme anketleri hazırlar, uygular, değerlendirir ve sonuçları rapora dönüştürerek Birim Kalite Komisyonu’na sunar.
 • Öğretim elemanları anketlerini hazırlar, uygular, değerlendirir ve sonuçları rapora dönüştürerek Birim Kalite Komisyonu’na sunar.
 • Birim Kalite ölçütlerine göre hazırlanacak program ders tanıtım formlarının öğretim üyeleri tarafından doldurulmasını sağlar, bu formları ilgili yarıyıl kayıtları başlamadan en geç bir hafta önce güncellenmiş olarak öğretim üye ve görevlilerinden temin eder, internet üzerinden ve başka araçlarla duyurulmasını sağlar.
 • Ders dosyalarının içeriğinin belirlenmesini sağlar, ders dosyalarını izler, eksikliklerin giderilmesi için önerilerde bulunur.
 • Eğitimini sürdürmekte olan öğrenciler, öğretim üyeleri ve mezunlara yapılacak anketlerdeki eğitim ile ilgili soruları hazırlar, anketteki bu sorulara verilen cevapları inceleyerek, eğitimdeki aksaklık ve yetersizlikleri belirler, her yıl bir önceki yıldan elde ettiği anket sonuçlarını değerlendirerek bir sonraki yıl için hazırlanan anket sorularında gerekli gördüğü değişiklikleri ve güncelleştirmeyi yapar.
 • Eğitimin kalitesinin iyileştirilmesine yönelik toplantılar düzenleyerek komisyon içerisinde tartışmaya açar.
 • Program duyuru panolarının ve bilimsel tanıtım panolarının yeniden düzenlenmesini ve güncellenmesini sağlar.
 • Öğrencilerin programa kabul edilmesi ile ilgili göstergeleri belirler ve izler.
 • Geçiş yoluyla(Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, İç transfer, Çift Ana Dal gibi...) gelen öğrenciler için intibak hazırlar ve bunlara ilişkin kuralları belirler (dokümante eder)
 • Yukarıda yaptığı tüm faaliyetleri her yılsonunda Birim Kalite Komisyonuna bir rapor halinde sunar.
 • Öğrenci danışmanlık hizmetlerinin takibini yapar ve gerekli önlemleri alır.
Dr. Öğr. Üyesi Seda AĞIRBAŞ
Öğr. Gör. Dr. Emre ATABERK
Öğr. Gör. Mustafa ÇAKALGÖZ
Öğr. Gör. Dilek ÖZTÜRK
Öğr. Gör. Nihat TUNALI
Öğr. Gör. İlkay MERT
(Hizmet destek birimi: Tüm Personel)
GÖREV TANIMLARI
 • Tanıtım ve reklâm planlamalarını yapar.
 • Okulun web sitesinin yapısına, işleyişine ve içeriğine karar verir.
 • MYO ile ilgili önemli bilgilerin internette yayınlanmasını sağlar.
 • Bölümlerin ve programların tanıtımıyla ilgili kararlar verir. Bu doğrultuda tanıtım CD'si, broşür ve diğer tanıtım araçlarının üretimini planlar.
 • Radyo, TV ve yazılı medyada tanıtım amaçlı yazılar, diziler, haberler, araştırmalar, ilanlar yayınlatır ve bu yayınların arşivini oluşturur.
 • Okul faaliyetlerinin genelinde kullanılan afişler, logolar, ilanlar, tabelalar, antetli kağıt vs. gibi görsellik unsuru barındıran tüm dokümanın tutarlılığını planlar ve denetler.
 • Okul tarafından düzenlenecek tüm etkinliklerin tanıtımını yapar.
 • Okulu tanıtım fuarlarında temsil eder.

Doç Dr. Murat TOZAN
Dr. Öğr. Üyesi Seda AĞIRBAŞ
Öğr. Gör. Dilek ÖZTÜRK
(Hizmet destek birimi: Özlük İşleri, MYO Öğrenci İşleri)
GÖREV TANIMLARI
 • Programların Bologna sürecine uygunluğunu kontrol eder,
 • Bologna sürecinde eğitim planlarındaki revizyonu sağlar, oluşabilecek problemleri gerektiğinde Bologna koordinatörlüğüne iletir,
 • Yapılacak Uluslararası projelerde koordinasyonu sağlar,
Dr. Öğr. Üyesi M. Kamil MERİÇ
Öğr. Gör. Nihat TUNALI
Öğr. Gör. Okan ÖZ
Öğr. Gör. Gürcan TAŞPINAR
(Hizmet destek birimi: MYO Sekreterliği)
GÖREV TANIMLARI
 • Yüksekokulumuzdaki makine ve donanımların gerekli zamanlarda güncellenmesi için öneride bulunur,
 • Programların gerekli gördükleri ekipmaların önceliğini belirler,
 • Arızalanan makine ve donanımların onarımlarını sağlar,
 • Periyodik olarak yüksekokulun makinalarının ve donanımların bakımlarını planlamak ve zamanında bunların gerçekleşmesini sağlar.
Prof. Dr. Emre KAPLANOĞLU
Doç. Dr. Murat TOZAN
Dr. Öğr. Üyesi Sumru ELTEZ
Öğr. Gör. Dr. Sema YAVUZ
Öğr. Gör. Dr. Emre ATABERK
(Hizmet destek birimi: Yazı İşleri)
GÖREV TANIMLARI
 • Yüksekokulumuz bünyesinde oluşturulacak her türlü yayın faaliyetini planlar, kontrol eder
 • Yayınlar açısından gerekli planlamaları yapar,
 • Basıma hazır olarak gelen eserleri inceler ve eserlerin nitelik ve eğitim öğretim ihtiyaçları açısından yayına uygun olup olmadığına karar verir,
 • Gelen yayın taslağının ders kitabı, yardımcı ders kitabı, ders teksirleri ve diğer kategorilerden hangisi olduğunu kararlaştırılır,
 • Basılma sırası, baskı adedi ve basılma şekli hakkında karar verir.
 • Basılan eserlerin maliyet hesabı ve satış fiyatlarını belirler.
 • Basılan eserlerin yönetmelikte belirlenen kurum ve kuruluşlara dağıtımını yapar veya yaptırır,
 • Dijital ders içeriklerinin de hazırlanabilmesi,

Kontrol Teşkilatı Komisyonu
Asil üye Öğr. Gör. Levent TÜRKLER
Asil üye Şef Serap PARMAKSIZ
Yedek Üye Öğr. Gör. Dr. Emre ATABERK
Yedek Üye Öğr. Gör. Gürcan TAŞPINAR
Yedek Üye Öğr. Gör. Fatma MOROĞLU
*
 

Muayene ve Kabul Komisyonu
Başkan Öğr. Gör. Dr. Mehmet ÇETİN
Asil üye Meslek Yüksekokul Sekreter v. Seher YARAMIŞ
Asil üye İdari Personel Şahsene AÇIKYOL
Yedek Üye Prof. Dr. Emre KAPLANOĞLU
Yedek Üye Öğr. Gör. Okan ÖZ
Yedek Üye Öğr. Gör. Yonca Zehra GüÇER


(Hizmet destek birimi: MYO Sekreterliği, Muhasebe İşleri)
GÖREV TANIMLARI
 • Yüksekokulumuz Yemekhanesinde çıkan yemeklerin listeye uygunluğunu, miktarını ve hijyenini denetler,
 • Yemekhanenin ve çalışanların temizliğini kontrol eder,
 • Yemek Firmasının yaptığı işlerin ve çalışanların şartnameye uygunluğunu denetler,
 • Her ayın sonunda denetim raporu düzenleyerek sekreterliğe sunar
 • Öğrencilerden ve personelden gelen şikâyetleri takip ederek tutanak altına alır.
Müdür Yrd. Öğr. Gör. Dr. Mehmet ÇETİN
Müdür Yrd. Öğr. Gör. Levent TÜRKLER
Dr. Öğr. Üyesi M. Kamil MERİÇ
*

(Hizmet destek birimi: MYO Sekreterliği, Ayniyat Bürosu, Muhasebe İşleri)
GÖREV TANIMLARI
 • Yüksekokulumuz bünyesinde döner sermaye kapsamında satın alınacak ürünler hakkında bilgi toplamak.
 • Karar verilen ürünlerin piyasa fiyat araştırmasını yapmak.
 • Yaklaşık maliyetin tespiti sonra gerekli bilgilendirmeyi idareye yapar.
 • Alınan ürünün incelemek ve şartnameye uygunluğunu kontrol etmek.
 • Uygunluk sonrasında gerekli bilgilendirmeyi idareye yapar.
Dr. Öğr. Üyesi Sumru ELTEZ
Dr. Öğr. Üyesi M. Kamil MERİÇ
Öğr. Gör. Dilek ÖZTÜRK
Öğr. Gör. Okan ÖZ
Öğr. Gör. Berna YENİGÜN
(Hizmet destek birimi: MYO Sekreterliği, Ayniyat Bürosu, Tüm Akademik Birimler)
GÖREV TANIMLARI
 • Birime özgü tehlikeli atık yönetim planlarının hazırlanması,
 • Eğitimlerin ve bilgilendirme toplantılarının alt birimler düzeyinde organize edilmesi,
 • Biriminde üretilen, depolanan, taşınan ve bertaraf edilen tehlikeli atıklara ilişkin tüm bilgi ve istatistiklerin aylık beyan şeklinde Tehlikeli Atık Komisyonuna iletilmesi,
 • Tehlikeli atıkların, Birimlerde oluşturulacak uydu tehlikeli atık depolama sahalarından Merkezi Geçici Depolama sahasına nakliyesinin denetlenmesi,
Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Nedim ÇETİNKAYA

Prof. Dr. Emre KAPLANOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Seda AĞIRBAŞ
Öğr. Gör. Dr. Emre ATABERK
(Hizmet destek birimi: Özlük İşleri)
GÖREV TANIMLARI
 • Akademik teşvik başvurularının değerlendirilmesi,
 • Gerekli görüldüğünde başvuru sahiplerinin akademik faaliyetlerine ilişkin ek açıklama, bilgi ve belgelerin talep edilmesi,
 • Faaliyetlerin belgelendirilmesi ve faaliyet türleri içerisinde sınıflandırılmasında oluşan tereddütlerin giderilmesi,
 • Başvuru sahibinin faaliyetlerinin incelemeye uygun olup olmadığına karar verilmesi,
 • Uygun görülmeyen başvuruların gerekçeli olarak Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu'na iletilmesi,
 • Uygun görülen başvuruların hazırlanan karar tutanağı, başvurularla ilgili değerlendirme raporu ve ekli puan tablosu ile imzalı olarak Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna ilan edilen takvime uygun teslim edilmek üzere Müdürlüğe iletilmesi.
Öğr. Gör. Dilek ÖZTÜRK
Öğr. Gör. Nihat TUNALI
Öğr. Gör. Burcu BİNGÖL
Öğr. Gör. İlkay MERT
Öğr. Gör. Yonca Zehra GÜÇER
(Hizmet destek birimi: Tüm Personel)
GÖREV TANIMLARI
 • Özellikle son sınıf öğrencilerinin mezuniyet etkinlikleri ile ilgili görüşleri öğrenci temsilcisi aracılığı ile alır.
 • Öğretim elemanı ve araştırma görevlilerinin önerileri değerlendirilir,
 • Rektörlük ve Yüksekokul Müdürlüğü?nün mezuniyet takvimi ve içeriği ile ilgili tasarruflarını dikkate alır.
 • Kep ve Cübbelerin zamanında ve uygun şekilde hazır olmasını sağlar.
 • Tören yerini belirler. Tören akışını hazırlar.
 • Tören davetiyelerini ve protokole dağıtılmasını sağlar.
 • Mezuniyet akışını, program ve okulda dereceye girenlerin akışta yerlerini belirler.
 • Tören sırasındaki Fotoğraf, video vb. şekilde belgelenmesini sağlar.
 • Üniversite ve Yerel medya kuruluşları ile irtibata geçer.
 • Tören sırasında verilecek belgelerin, bröve ve plaketlerin hazırlanmasını sağlar.

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ