Çerez Örnek
canlı destek

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları_Uzakta Eğitim


Muhasebe ve vergi uygulamaları_UE


 • Program Kimler İçin Uygundur?

  Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Uzaktan Öğretim Programı muhasebe, vergi, finans ve denetim konularıyla ilgilenen ve kariyerini bu alanlarda planlayan tüm bireyler için uygundur. Örgün veya ikinci öğretim programlarıyla karşılaştırıldığı uzaktan eğitimin kendine özgü sistemi nedeniyle farklılaşan ve daha geniş öğrenci profiline hitap etmesine neden olan faydaları vardır.

  Uzaktan eğitim zaman ve yerden bağımsız olduğu için coğrafi engelleri  ortadan kaldırır. Teknolojinin sayesinde geleneksel eğitimden yararlanamayan kişilere fırsat eşitliği ve fiziksel engelli öğrencilere eğitim olanağı sağlar. İçerik açısından gelişmiş ve etkileşimli araçlarla bulunur. Bir işte çalışmak zorunda olanlara, bir işte çalışmak isteyenlere ve eğitimine bir nedenle ara verip devam etmek isteyen kişilere öğrenimlerini sürdürme, kariyerlerini geliştirme ve kariyer hedeflerine ulaşma imkânı verir. İnternet olan her yerde derse katılma, dersi tekrar izleme, her türlü ders materyaline ulaşabilme olanağı vardır. Örgün eğitimde katlanılması zorunlu ulaşım, konaklama, barınma, beslenme gibi ek harcamaları önemli ölçüde azaltır ve tasarruf ettirir. Uzaktan eğitimin esnek yapısı ve bireye sağladığı mekândan bağımsız olma gibi özellikleri nedeniyle olağanüstü durumlarda daha hızlı ve uygun çözümler üretilebilmektedir. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Uzaktan Eğitim Programı öğrencileri, öğrenci kimliğini alma, akademik, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerden yararlanma gibi Ege Üniversitesi öğrencilerine sağlanan tüm imkânlardan faydalanabilmektedir. 

 • Kabul-Kayıt Koşulu ve Kayıt İşlemleri

  Ege Üniversiteli olmanın ayrıcalıklarını Ege Tercihi inceleyerek keşfedebilirsiniz.

  Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) yeterli puanı alarak Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programına yerleştirilmiş olduğunu gösterir sonuç belgesi gerekmektedir.

  Kabul-Kayıt işlemleriyle ilgili detaylı ve güncel bilgiyi Ege Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının internet sayfasında bulabilirsiniz.

  Kayıt işlemlerinizi tamamlandıktan sonra Ege Üniversitesi Oryantasyon Programına katılarak üniversitenizi, okulunuzu ve programınızı daha hızlı ve kolay tanıyabilirsiniz. Ege Üniversitesi Öğrencinin El Kitabını okuyabilir, dilerseniz Ege 360 Sanal Tura katılabilirsiniz.

 • Programın Amacı ve Öğrenme Çıktıları

  Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Uzaktan Öğretim Programının amacı, ekonomik faaliyetlerin bilgisayar ortamında veri tabanlı sistemlerle izlendiği ve denetlendiği günümüzde önem kazanan küresel muhasebe ve denetim standartları bilgisine sahip, en az bir yabancı dil bilen, kendini devamlı yenileyen, sürekli öğrenme güdüsü ve disiplini içinde olan, kamu ve özel sektöre muhasebe, vergi, finans ve denetim alanında en yüksek seviyede hizmet verebilen nitelikli meslek elemanları yetiştirmektir.

  Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Uzaktan Öğretim Programının öğrenme çıktıları aşağıda verilmiştir.

  1.       Muhasebe ve vergi mevzuatının temel ilkeleri ve standartları çerçevesinde mesleğin gerektirdiği sorumluluk ve etik kurallara sahip olur.

  2.       Muhasebenin ilişki içinde olduğu temel kavramları ilgili teorik ve uygulamaya dayanan kanıtlarla anlayabilir ve eleştirel değerlendirmesini yapabilir.

  3.       Mesleki dili anlayabilir, muhasebe yöntemlerini kullanabilir ve eleştirel değerlendirme yeteneğine sahip olarak bunları birleştirerek uygulayabilir.

  4.       Finansal veriyi kaydeder, özetler ve finansal tabloları hazırlayabilir.

  5.       Matematiksel ve istatistiksel kavramları anlayarak finansal ve diğer sayısal verileri işleyebilme becerisine sahip olur.

  6.       İşletme faaliyetlerini analiz edebilir, finansal analiz yapabilir ve belirli bir düzeyde planlama, karar verme ve kontrol bağlamında yöntemlerin sınırlılıklarını bilerek öngörülerde bulunabilir.

  7.       Alanlarıyla ilgili uygulamaları, gereksinmeleri, yenilikleri kavrayabilme ve iş yaşamı süresince ortaya çıkabilecek problemler karşısında analitik düşünme ve çözüm üretebilme yeteneğine sahip olur.

  8.       Teorilerin ve ampirik kanıtların eleştirel değerlendirmesine dayanarak, finansal yönetim, risk ve finansal piyasaların işleyişini belirli bir düzeyde anlayabilir.

  9.       İşletmelerin bilgi sistem yönetimi ilkelerini belirli bir düzeyde anlayabilir ve uygulayabilir.

  10.   Etkin bir şekilde çalışmak da dâhil olmak üzere kendi öğrenme sürecini yönetebilir. Açık fikirli olup, fikirleri ele alma ve bilgileri eleştirel, değerlendirici ve analitik yollarla inceleme kapasitesine sahip olur.

  11.   Konuya ait uygun literatürü ve ilgili verileri içeren birden fazla kaynaktan (elektronik kaynaklar dâhil) araştırabilir, analiz edebilir ve gerekçeli sonuçlar çıkarabilir. Bilgi teknolojisini (elektronik tablolar, kelime işlemci ve çevrimiçi veri tabanları) uygun şekilde kullanabilir.

  12.   Muhasebeyle ilişkili olan mevzuatı anlar ve uygulamadaki hukuki bağları öğrenir.

   

 • Öğrenme, Öğretme, Ölçme ve Değerlendirme

   

  Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) eğitim içeriklerinin yönetimine, öğrenenler ve öğretenlerin izlenmesine, öğrenme öğretme süreçlerinin bireyselleştirilebilmesine olanak sağlayan bütünleşik bir sistemdir. Öğrenme materyali sunma, sunulan öğrenme materyalini paylaşma ve tartışma, dersleri yönetme, ödev alma, sınavlara girme, bu ödev ve sınavlara ilişkin geri bildirim sağlama, öğrenme materyallerini düzenleme, öğrenci, öğretmen ve sistem kayıtlarını tutma, raporlar alma gibi işlevleri sağlarlar.  ÖYS yazılımı sadece eğitim içeriğinin yayınlanmasından sorumlu internet sitesi değildir. Bu sistem aynı zamanda eğitim/öğretim faaliyetlerinin yönetilmesinden de sorumludur. Kısacası sanal ortamda bir okul kurup ve eğitim verebilmesi için gerekli olan her türlü hizmeti sunan programlardır. Uzaktan eğitimde özellikle de e-Öğrenme süreçlerinde tüm öğretim süreçleri ve kaynakları bir ÖYS dâhilinde bulunur. Ege Üniversitesinde uzaktan eğitim sürecinde bu ÖYS EgeDers olarak adlandırılmıştır. Ege Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) tarafından uzaktan eğitim faaliyetlerine destek verilmektir.

  EgeDers sistemine Ege Üniversitesi Bilgi Sistemi üzerinden öğrenci bilgileri ile giriş yapılmakta, hem bilgisayar hem de mobil cihazlardan bağlanılabilmektedir.

  Ayrıca Ege Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından kontrol edilen Microsoft Lisansları ile birlikte, isteyen tüm öğrencilerimize, Microsoft Office 365 Hesapları ücretsiz olarak açılmaktadır. Microsoft Teams, uzaktan eğitim platformu olarak kullanılabilmektedir.

  Uzaktan eğitimde sorunları en aza indirmek için dikkat edilmesi gereken konular;

  Bilgisayar: PC kullanıcıları için Windows 7 ve üzeri, Mac kullanıcıları için OS X 10.9, en az 4GB RAM (tercihen 8GB RAM), güncelleme yapılmış internet tarayıcısı (tercihen Google Chrome), 2 GB RAM ve 7000 Mhz bellek hızına sahip ekran kartı, en az 4 çekirdekli işlemci gücü, dâhili veya harici web kamerası, mikrofon ve kulaklık (güncel ses giriş ve çıkış sürücüleri), Office programları, PDF okuyucu program, sistem güncellemeleri (Mobil cihazlar yerine bilgisayar kullanılması tavsiye edilmektedir.)

  Mobil cihazlar: En az 3 GB RAM kapasitesi ve 4 çekirdek işlemci gücü

  İnternet: Tercihen fiber kablo bağlantısı, 10 Mbit/Sn indirme ve 5Mbit/Sn yükleme hızı

  Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) uzaktan eğitim derslerinin sınavlarının internet ortamında yapılması ile ilgili düzenlemesi sebebi ile yüzyüze yapılmayan değerlendirmeler geçme notunun %20'sini geçememektedir. Bu nedenle,  uzaktan eğitim programında dönem içi ara sınav (vize) ağırlığı %20 ve dönem sonu final sınavının not ortalaması ağırlığı %80 olarak belirlenmiştir. Bu sınavlar, daha önceden belirlenen yer ve saatte gözetmen eşliğinde yüzyüze yapılmaktadır. Dönem içi değerlendirme ise öğretim üyesinin kararı doğrultusunda internet üzerinden yapılmaktadır. 

   

 • İşyeri Uygulaması (Staj)

   

  Staj yapmanın amacı, tercih edilen mesleği tanımak, kısa dönemli bir iş deneyimi kazanmak, kişinin bilgi eksikliklerini tamamlamak ve kariyer gelişimine katkıda bulunmaktır.  Öğrenci, meslek alanıyla ilgili beklentileri yerinde öğrenme, bu beklentilere göre kariyerini planlama ve iş başvurularında kullandığı özgeçmişini güncelleyerek daha nitelikli hale getirme fırsatı yakalar.

  Stajın yer aldığı programlarda tüm derslerden başarılı olan öğrencilerin mezun olabilmeleri için stajlarını başarıyla tamamlamaları zorunludur. Öğrencilerin stajları eğitim planlarında belirtilen eğitim-öğretim yılı sonunda başlar ve staj süresi 30 iş günüdür.

  Close-up of Business people discussing a financial plan | Flickr

   

   

   

   

  Öğrencilerin staj işlemleri E.Ü. Bergama Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesine göre yürütülmektedir. Eğitim-öğretim yılının bitimine üç ay kala stajın başlangıç/bitiş ve evrak teslim tarihleri programların özellikleri göz önüne alınarak Bergama Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve internet sayfasından ilan edilir. Staj yapacak öğrenciler, staj yapmak istedikleri yerleri Bergama Meslek Yüksekokulunun Staj Başvurusu internet sayfasına gerekli bilgileri girerek beyan ederler. İlgili programın staj koordinatörü öğrenci başvurularını değerlendirip onayladıktan sonra öğrenci, başvuru formunun bir çıktısını alarak staj yapmak istediği kurum/kuruluşa başvurur. Kurum/kuruluş tarafından başvurusu kabul edilen öğrenci staj belgesi ekinde sigorta bilgilerini ve taahhüt belgesini de doldurularak Bergama Meslek Yüksekokul Müdürlüğüne teslim eder. Staj, Bergama Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün onayı ile resmiyet kazanır. Staj süresi sonunda öğrenci staj dosyasını değerlendirilmesi için EgeDers sistemine yükler.

   

 • Kariyer Planlama ve Geliştirme

   

  Kariyer planlama süreci öğrencinin tecrübesi, ilgi alanları, yetenek ve değerlerine değişmektedir. Ege Üniversitesi öğrencilerini eğitimlerinin her aşamasında kariyer hedefleri açık ya da belirsiz olsun kendilerini farklılaştırabilme, yeni kariyer olanaklarını tanıma, mesleki bilgi, beceri ve deneyim kazanmalarına destek olmaktadır. Bu kapsamda Ege Üniversitesi Kariyer Planlama ve Başarı Koordinatörlüğünde uzaktan eğitimler, iş ve staj başvuruları ve kariyer danışmanlığı gibi faaliyetler yürütülmektedir.

  Ayrıca öğrenciler, Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin kendini geliştirmenin gerekli olduğuna inanan her yaştaki katılımcılar için her ihtiyaca yanıt verebilecek özgün ve kaliteli eğitim programlarından yararlanabilmektedir.

  Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Uzaktan Öğretim Programı eğitim planında Kariyer Planlama dersi verilmektedir. Bu dersin içeriği kariyer, beceri, yetenek, yetkinlik ve kariyer yönetimi kavramları, sivil toplum kuruluşları, kamu sektörü ve özel sektörün günümüz koşullarında mezunlardan beklentileri, bu sektörlerde kariyer fırsatları, özgeçmiş hazırlama ve etkili mülakat teknikleri, iletişim ağının (networking) sosyal medya kullanımının kariyer çerçevesinde değerlendirilmesi, eğitim sistemi içerisinde kariyer planlama süreci ve yaşam boyu kariyer planlamadır.

  Öğrenciler akademik danışmanlık saatlerinde kariyer hedefleriyle de ilgili uzaktan danışmalık alabilmektedir.

  Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Uzaktan Öğretim Programında mezun öğrencilerin katılımıyla Sınıfta Mezun Var! etkinliği gerçekleştirilmektedir. Ayrıca mesleki bilgi ve tecrübenin artırılması amacıyla çevrimiçi Muhasebe Kariyer Söyleşileri düzenlenmektedir. Bu çevrimiçi sohbetlere alanında uzman ve deneyimli kişiler katılmaktadır.

  2020 2021 Döneminde Gerçekleştirilen Muhasebe Kariyer Söyleşileri

  Ege Üniversitesinde öğrenim görmekte olan önlisans öğrencilerine akademik danışmanlık hizmetleri belirli bir düzen ve nitelikte verilmektedir. Akademik danışmanın görev ve sorumlulukları Akademik Danışmanlık Yönergesinde açıklanmıştır. Akademik danışman, kendi çalışma programını ve sorumlu olduğu öğrencilerin ders programını göz önünde bulundurarak haftada iki saati Öğrenci Akademik Danışmanlık Saati olarak belirlemektedir. Bu kapsamda her dönem danışmanlık günü ve saati akademik danışman tarafından dönem başında öğrencilere duyurulur. Danışmanlık, EgeDers sistemi üzerinden çevrimiçi olarak yapılmaktadır.

 • Mezuniyet ve Mezuniyet Sonrası

  Ege Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre, derslerin tümünden başarılı olmuş (mezuniyet için gerekli en az 120 AKTS krediyi tamamlamış, Ağırlıklı Genel Not Ortalaması-AGNO en az 2.00 düzeyinde olan) ve stajını tamamlamış öğrenci mezun olmuş kabul edilir ve kendisine ilgili birimin önlisans diploması verilir. Mezuniyete hak kazanmış öğrenciye, diploması hazırlanana kadar Geçici Mezuniyet Belgesi verilir.

  Program öğrencilerine bölümün iş birliği içinde olduğu oda, dernek ve meslek kuruluşları hakkında bilgilendirme, kamu ve özel sektöre ait iş olanakları, önerilen sertifika ve eğitim programları, Üniversitemizde açılan ilgili yüksek lisans ve doktora programları ve koşulları, akademik kariyer yapmak isteyen öğrenciler için bilgilendirme (ALES-YÖKDİL vb), Üniversitemizin yurt dışı eğitim olanakları gibi konuları kapsayan mezuniyete hazırlık oryantasyon eğitimleri de düzenlemektedir.

  İş piyasasında ön lisans mezunları, ön muhasebeci, bilgisayarlı muhasebe elemanı ve muhasebeci  unvanlarıyla tanımlanmaya çalışılmaktadır. Programdan mezun olanların muhasebe meslek elemanı unvanını kullanması tercih edilmiştir. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Uzaktan Öğretim Programı mezunları her türlü kuruluşun mali işlerle ilgili bölümlerinde çalışabilirler. Kamu sektörü ve özel sektör işletmelerinde hizmet, üretim ve faaliyetlerinin verimli bir biçimde yürütülmesi için teorik bilginin yanı sıra uygulama yapabilen, muhasebe mevzuatına sahip, bilgisayarlı muhasebeyi yürüten muhasebe meslek elemanları kamu sektöründe ve özel sektörde rahatlıkla iş bulabilmektedir. Muhasebe bürolarında, işletmelerin muhasebe bölümlerinde, Maliye Bakanlığının çeşitli birimlerinde ve özellikle vergi dairelerinde görev alabilirler. Muhasebe ve vergi uygulama meslek elemanlarının vergi dairelerinde, muhasebe bürolarında, işletmelerin muhasebe servislerinde, muhasebe programı yapan işyerlerinde çalışma olanakları vardır. Program mezunları Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ile Yeminli Mali Müşavir bürolarında yardımcı eleman olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca mezunlar, bankalar, sigorta şirketleri ile turizm, inşaat ve endüstri işletmelerinde, muhasebe meslek elemanı olarak çalışmaktadır. Program mezunlarından, dört yıllık bir eğitimi ilgili fakülte bölümlerinde tamamlayanlar ve diğer yasal zorunlulukları yerine getirenler Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Müşavirler Odaları Birliği tarafından açılan sınavlarda başarılı oldukları takdirde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanını alabilmektedirler.

  Dolayısıyla eğitim hayatına devam etmek isteyen mezunlar, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınavında başarılı oldukları takdirde lisans eğitimi veren fakültelerde eğitim ve öğretimlerini sürdürebilirler. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Uzaktan eğitim Programı mezunlarının dikey geçiş yapabilecekleri lisans programları: İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri oldukça fazla sayıdadır.  Ayrıca tekrar üniversite sınavlarına girerek kendi alanlarında bir bölüme geçmeleri durumunda daha önceki gördükleri derslerden muafiyet elde ederek devam etmeleri de mümkündür.

  Türkiyenin seçkin üniversitelerinden biri olan Üniversitemiz, mezunları ile ilişkisini güçlendirmeyi, iletişimin devamlılığını sağlamayı ilke edinmiştir. Mezunlarımızla işbirliğimizi geliştirerek sürdürmeyi, mezunlarımızın akademik bilgilerini iş hayatına aktarabilmelerini, adaptasyon sağlayabilmelerini çeşitli eğitim ve seminerler ile geçiş sürecine yardımcı olarak, mezunlarımızın ve mezun adaylarımızın kişisel gelişimlerini arttırmalarını, toplum için değer yaratabilen bireyler olarak gelişim sağlamalarını  amaçlamaktadır. Bu amacın gerçekleştirilmesi için Ege Üniversitesi Mezunlarla İlişkiler Ofisi tarafından mezunlarımıza yönelik, mezunların akademik, kişisel, sosyal ve mesleki gelişimlerinde Üniversitemiz olanaklarından faydalanmasının devamlılığını sağlamak ve mezunlarımızın Üniversitemiz ile sosyal ve kültürel bağlarını geliştirebilmek amacı ile Mezun Kartı uygulaması oluşturulmuştur. Bu sayede mezunlarımızla olan ilişkilerimiz güçlendirilmekte ve iletişimimizin devamlılığı sağlanıp mezunlarımızın üniversite sonrası  durumları takip edilebilmektedir.

  Mezun Kart Detayları

  Üniversite içi Mezun Kart ile güvenlik görevlisine mezun kartı göstererek veya bariyerlerden kartınızı okutarak kampüse kolaylıkla giriş-çıkış yapabilirsiniz. Sosyal tesis olanaklarından personele uygulanan indirim oranında faydalanabilirsiniz (Kit VakKonuk EviOlimpik HavuzSpor SalonlarıÖzdere Dinlenme Tesislerini kapsamaktadır). Merkezi Kütüphaneden faydalanabilme olanağına da sahipsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ