Çerez Örnek
canlı destek

Mantarcılık Programı


Mantarcılık Programı

 

Üretime yönelik nitelikli ara eleman!

 

Program Profili

 • • Modern bir mantar işletmesinin kuruluşu,
 • • Üretim tesislerinde kültür mantarının istemiş olduğu iklimsel koşulların sağlanması,
 • • Üretim tesislerinde kültür mantarının yetiştiriciliği,
 • • Yetiştiricilikte karşılaşılan problemlerin tespiti ve çözüm yolları,
 • • Karşılaşılan hastalık ve zararlıların tanınması,
 • • Hastalık ve zararlılara karşı kültürel önlemlerin alınması,
 • • Hasat edilen mantarların muhafazası ve pazarlanması
 • • Mantarların biyolojisi, fizyolojisi ve mikolojik özellikleri de teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, DGS (Dikey Geçiş Sınavı)sınavında başarılı oldukları takdirde Lisans eğitimi veren Ziraat Fakültelerinde, Gıda mühendisliklerinde, Beslenme ve Diyet uzmanlığı alanında eğitim ve öğretimlerini sürdürebilirler.
 

Mezunların İstihdam Profilleri

Mantarcılık ülkemizde çok hızlı bir gelişme göstermektedir. Ama henüz istenilen boyutlara ulaşılamamıştır. Bunda ana neden mantar tüketiminin ülkemizde yeterli miktarda yapılmaması ve mantar hakkında halkımızın yeterli bilgiye sahip olmaması yatmaktadır. Şu anda iş bulma olanakları ağırlıklı olarak özel sektörde olmasının yanında tekniker ünvanı almış olan arkadaşların imkanları dahilinde kendileri de bu yetiştiriciliği yaparak iş imkanı sağlayabilirler. Ancak mantarcılığın ülkemizde hızlı gelişimi dikkate alırsak yakın gelecekte büyük bir sektör olarak iş bulma olanağı sağlayacak kanaatindeyiz. “Mantar Teknikeri” ünvanı ile çalışabilir.

 

Eğitim Uygulama Alanları ve Program olanakları

Bergama’da Yusuf Perin Yerleşkesinde bulunan bilgisayar kontrollü iklimlendirmeye sahip 35 m2’lik 2 adet üretim odası,
 • • 120 m2 alana sahip kompost hazırlama platformu,
 • • 20 m2’lik 1 adet kompost pastörizasyon odası,
 • • 20 m2’lik misel aşılama odası,
 • • 16 m2 alana sahip 1 adet malzeme deposu
 • • 25 m2 alana sahip öğrenci uygulama ve dinlenme odası bulunmaktadır.
 • •1 adet mantarcılık laboratuvarı mevcuttur.

Eğitimdeki Yerimiz

 • Koordinatör: Öğr. Gör. Dr. Mehmet ÇETİN
 • Telefon: (232) 631 28 61 - Dahili:7725
 • Email: mehmet.cetin@ege.edu.tr

Çalışma Alanımız


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ