Prof. Dr. Mehmet Metin ARTUKOĞLU

Meslek Yüksekokulu Müdürü Ege Üniversitesi Ziraat F akültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Tarım Politikası ve Yayım Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Öğr. Gör. Dr. Mehmet ÇETİN

Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı

Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu Mantarcılık Programı Öğretim Görevlisi


Öğr. Gör. Levent TÜRKLER

Meslek YÜksekokulu Müdür Yardımcısı

Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi


Doç. Dr. Emre KAPLANOĞLU

Üye

Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Öğretim Üyesi


Dr. Öğretim Üyesi Raşit Zeki ELTEZ

Üye

Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu Seracılık Programı Öğretim Üyesi


Dr. Öğretim Üyesi Erkan EREN

Üye

Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu Mantarcılık Programı Öğretim Üyesi