Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Bergama Meslek Yüksekokulu

AZAMİ SÜRESİNİ DOLDURAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE…!

2018-2019 eğitim-öğretim yılı sonu itibariyle 2015 yılında kayıtlanmış olan (kayıt donduranlar hariç)

son sınıf öğrencilerimiz 6569 sayılı kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44.maddesinde

yapılan değişiklik sonucunda azami sürelerini doldurup kayıt silinme durumuna gelenlere, 2018-2019

eğitim-öğretim yılı bahar dönemi sonunda 2(iki) ek sınav hakkı verilecektir.

 

-Ek sınavlarda “Alacak” ve “Devamsız” olunan derslerden sınav hakkı verilmeyecektir.

-Ek sınavlar sonucunda 6 ve daha fazla dersi kalan öğrencilerin kayıtları silinecektir.

-5 ve daha az dersi kalan öğrencilerden ek sınav hakkı kullanan öğrencilere 3 yarıyıl, ek sınav hakkı kullanmayan öğrencilere 4 yarıyıl ek süre verilecektir.

- 1 dersi kalan öğrencilere sınırsız sınav hakkı verilecektir.

-Staj başarısız ders olarak hesaba katılacaktır.

 

Bilgi için; Ege Ünv.”Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi”nin 23/10 maddesi incelenebilir.

 

NOT:  SON BAŞVURU TARİHİ 29 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE