2007 / 2008 ÖĞRETİM YILI 

RESTORASYON KONSERVASYON  PROGRAMI 

DERS  İÇERİKLERİ

 

I . SINIF

I . YARIYIL

 

            121 - GENEL ARKEOLOJİ  I

            İnsan nedir ? Paleolitik dönem , Mezolitik dönem , Neolitik ve Kalkolitik dönem özellikleri. Erken Tunç çağında Anadolu ‘ ya yapılan göçler ve sonuçları.

 

            124 - TAŞ SERAMİK RKTU  I

            Seramik nedir? Seramik eserlerin yapıları , tarihçeleri, üretim teknikleri  ve bozulmalarına neden olan faktörler  hk. Bilgi.

 

            125 - METAL VE CAM, RESTORASYON-KONSERVASYON TEORİ ve UYG.  I

            İnorganik eserler nedir ? Nasıl oluşurlar ? İnorganik eserlerden olan arkeolojik ve etnografik camların fırınları , Üretim teknikleri ve tarihçeleri

 

            136 - ORGANİK ESER, RESTORASYON-KONSERVASYON TEORİ ve UYG.  I

            Organik ve İnorganik kavramları ile sınıflandırılması. “ Organik kökenli, arkeolojik ve etnografik eserlerin onarılması ve korunması ” ana başlığı altında  “ Fosiller ve Kemik Dokular”    

 

            139 - MESLEKİ KİMYA  -   I

            Restorasyon ve Konservasyonda kullanılan kimyasalların temel formülleri ve çesitlerinin teoriğinin eğitimi verilmektedir.

 

            141 - UYGULAMALI MESLEKİ BİLGİSAYAR  -  I

            Bilgisayar   nedir?  Ne işe yarar? Hangi parçalardan oluşur ? sistem içindeki görevleri nelerdir? Kullanmaya hazırlık ve fare, klavye hakkında basit  pratikler.

 

            143 – DUVAR RESİM. VE MOZAİK  TEST. VE KONS. – I

            Duvar resimleri terminolojisi , kullanılan maddeler ve kaynakları , Yapım Teknikleri ve tarihçeleri

 

            145 – YAPI VE MALZEME BİLGİSİ – I

Geleneksel yapılar, mimari özellikleri, türleri ile geleneksel yapılarda kullanılan malzemeler ve özellikleri.

 

I . SINIF

II . YARIYIL

 

            129 - GENEL ARKEOLOJİ  II

            Erken Tunç çağında batı ve orta Anadolu’ nun kültürel gelişimi, Erken Transkafkasya olarak adlandırılan , Doğu Anadolu Erken Tunç Çağ (MÖ.3250/1800) kültürünün coğrafi yayılım alanlarından başlanarak, kültürel gelişimin ve değişimin en yoğun yaşandığı ve Anadolu için yazılı döneme geçilen Orta Tunç Çağ (MÖ II yıl) halklarının yaşam şekli, inançları ve kullandıkları materyallerin tarihlemeye etkileri anlatılmaktadır.

 

            132 -TAŞ SERAMİK RKTU  II

            Seramik eserlerin birleştirilmesi ,  alçı ile tamamlanması, sağlamlaştırma , kazı ortamında  seramik eserlerin kaldırılması ,  sergileme yada depolama şartlarının hazırlanması .

 

            133 - METAL VE CAM, RESTORASYON-KONSERVASYON TEORİ ve UYG.  II

            Cam eserlerin bozulma nedenleri ile restorasyon ve konservasyonu çerçevesinde, gördüğü işlemler ve yöntemleri

 

             137 - MÜZECİLİK,  SERGİLEME, DEPOLAMA

            Müzecilik nedir? Çeşitleri nelerdir? Müzedeki eserlerde konservasyon açısından sergileme ve depolama nasıl olmalıdır. Sergi ve depo şartlarının eser çeşidine göre düzenlenmesi.

 

            138 - ORGANİK ESER, RESTORASYON-KONSERVASYON TEORİ ve UYG.  II

            Organik eserler grubundan kemik dokularının yapıları , özellikleri , bozulmaları , Restorasyon ve Konservasyonu.

 

            140 - MESLEKİ KİMYA  -   II           

            Organik kimyanın tanıtılması, Hidrokarbonlar, adlandırılmaları, genel elde ediliş yolları ile özellikleri. Alkollerin tanıtılması, çeşitleri, genel eldesi ve özellikleri, Aldehit ve ketonlarla , eterin tanıtılması, genel eldesi ve özellikleri.

 

            142 - UYGULAMALI MESLEKİ  BİLGİSAYAR – II

            Ofis yazılımlarında World ve Excel nasıl kullanılır, Mesleki açıdan Ofis uygulamalarından yararlanma. Eski eser envanter yapımı ve raporlarının  bilgisayar ortamında tutulması. Ayrıca İnternet kullanımı ve bilgiye ulaşım.

 

            144 – DUVAR RESİM. VE MOZAİK  TEST. VE KONS. – II

            Duvar resimlerinin bozulmasının nedenleri, Restorasyon ve Konservasyonu

 

            146 – YAPI VE MALZEME BİLGİSİ – II

Geleneksel yapılar, mimari özellikleri, türleri ile geleneksel yapılarda kullanılan malzemeler ve özellikleri.

 

II . SINIF

III . YARIYIL

  

            203 - GENEL ARKEOLOJİ  -  III

            Anadolunun I. Bin ve sonrası kültürleri (Frig ve çagdaslari, Arkaik, Klasik, Helenistik, Roma dönemleri genel özellikleri) ele alınmaktadır.

 

            204 - TAŞ SERAMİK RKTU  - III

            Taş oluşumları, taşın yapısı ve türleri, taş eserleri kullanım amaçları, taş eserlere etki eden faktörlerin zararsız hale getirilmesi..

 

            205 - METAL VE CAM, RESTORASYON-KONSERVASYON TEORİ ve UYG.  -  III

            İnorganik eserlerden , metallerin alışımları , yapım teknikleri, süsleme teknikleri ile demir , bakır ve alışımlarının bozulması, Restorasyon ve Konservasyon işlemleri.

 

            217 - ÇİZİM TEKNİĞİ  -  I

            Seramik eserlerin teknik açıdan incelenmesi, seramik buluntuların profil çizimlerinin yapılabilmesi, kağıda aktarılması. Genel iç ve dış görünümlerinim bir bütün olarak çizim ile gösterilebilmesine yönelik çalışmaların yapılması.

 

            218 - FOTOĞRAFÇILIK -  I

            Fotoğraf nedir? Fotoğraf makinaları çeşitleri ve arasındaki farklar ile fotoğraf çekimi nasıl yapılır hakkında genel ve özel bilgilerin verilmesi . Fotoğraf çekiminde dikkat edilecek kurallar ve objektif çeşitleri ile objektifin doğru kullanımı verilemektedir.

 

            219 - ORGANİK ESER, RESTORASYON-KONSERVASYON TEORİ ve UYG.  -  III

            Organik kökenli arkeolojik ve etnografik eserlerden Ahşap ve tekstillerin yapıları, tarihçeleri, yapım teknikleri, bozulmaya neden olan faktörler, Restorasyon ve Konservasyon İşlemleri.

  

            223 - ARKEOLOJİK  ALANLARDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME  - I

            Arkeolojik kazı alanlarında kazı öncesi ve sonrasında yapılması gereken ölçümlerin genel olarak verilmesi. Kazı alanındaki ortaya çıkan mimari oluşumların ölçekli olarak planlarının kağıda aktarımı ve belgelemedeki önemli,  kazı teknikleri ve  kazı hakkında genel bilgiler .

 

            225 – DUVAR RESİM –III

            Mozaik nedir?  Nasıl yapılır ?  Mozaik harçları, Mozaik taşları, yapım teknikleri, mozaiklerin bozulmasına yol açan etmenler, yerinde korunan mozaikler için alınan kısa ve uzun vadeli önlemler.

 

            227 – RÖLEVE – I

Mimari yapılar, elemanları ve mimari öğelerin kağıda aktarılması.

 

II . SINIF

IV . YARIYIL

  

            211 - GENEL ARKEOLOJİ  - IV

            Anadolu’ da M.Ö. VI yy.ile başlayan dönemden Roma İmparatorluğunun yıkılışına kadar, Kültürlerin Dönem Özelliklerinin İncelenmesi. Batı ve Doğu Anadoludaki kültürlerin ilişkileri ve sonuçları.

 

            212 - TAŞ SEREMİK RKTU  - IV

            Taş eserlerin temizlenmesinde kullanılan yöntemler, sağlamlaştırılmaları, onarımı, sergi yada depolanmaları, mimaride taşın kullanımı..

 

213 - METAL VE CAM, RESTORASYON-KONSERVASYON TEORİ ve UYG.  - IV

            Metaller ve alışımları çerçevesinde Gümüş , Kurşun ve Altın Eserlerin bozulması, koruma ve onarımları

 

            220 - ÇİZİM TEKNİĞİ  - II    

            Tüm seramik eserlerin teknik çizimlerinin yapılabilmesi. Genel özelliklerinin ( boya, bezek vb. ) belli ölçekte kağıda aktarılması, figürinlerin ve metal objelerin çizim teknikleri, aydınger ve rapıdolarının yapılabilmesine yönelik eğitim.

 

            221 - FOTOĞRAFÇILIK - II

            Siyah Beyaz Fotoğraf Laboratuvarı nasıl olmalıdır? Laboratuvarda kullanılan malzemeler , ışık , izolasyon hakkında bilgiler. Karanlık oda işlemleri, banyo , baskı. Fotoğraf filtreleri ve çeşitleri ile genel kuralları.

 

            222 - ORGANİK ESER, RESTORASYON-KONSERVASYON TEORİ ve UYG. - IV

            Organik kökenli arkeolojik ve etnografik eserlerden “Kağıt-Deri” eserlerin yapısı , tarihçeleri , yapım teknikleri , bozulmaları ile restorasyon ve konservasyon işlemleri.

 

            224 - ARKEOLOJİK  ALANLARDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME  - II

            Teodolit ve diğer ölçme aletlerinin arkeolojik alanlarda kullanımı, ölçme çizim işlemlerinin kağıda ölçekli olarak geçirilmesi.

 

            226 – DUVAR RESİM. VE MOZAİK REST. VE  KONS.  -  IV

            Mozaiklerin kaldırma öncesi, kaldırma ve kaldırma sonrası çalışmaları ile restorasyon ve konservasyonları.

 

            228 – RÖLEVE - II

Mimari yapılar, elemanları ve mimari öğelerin kağıda aktarılması.