2007 / 2008 ÖĞRETİM YILI

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA

DERS İÇERİKLERİ

 

I. YARIYIL

 

Matematik I

Sayılar. Cebir. Denklemler ve Eşitsizlikler. Fonksiyonlar. Logaritma. Trigonometri. Geometri.

 

Teknolojinin Bilimsel İlk.

Malzeme Özellikleri. Statik. Dinamik. Enerji, İş ve Güç. Mekanik ve Elektromanyetik Dalga Hareketi. Akışkanlarda Basınç. Elektrik ve Manyetizma.

 

Algoritma ve Progr. Giriş

Algoritma geliştirmede temel kavramlar, algoritma geliştirme teknikleri, akış diyagramları ve uygulamaları. Algoritma ve akış diyagramlarından programlamaya geçiş. Basic/Pascal programlama  dilinin tanımı, yapısı, komutları (giriş/çıkış, karar, döngü, alfa sayısal, aritmetik, ses, grafik, dosya). Program yazma teknikleri ve uygulamalar.

 

Entegre Ofis

Kelime işlem ve sunu programları hakkında genel bilgi verilmesi, Tablolama, tablolama programlardaki komutların kullanılması ve pratik uygulamalar.

 

Temel Elektronik

Elektriksel büyüklükler; gerilim, akım (DA, AA), güç ve enerji, İletken ve yalıtkanlar, Direnç, renk kodları ve bağlantıları, Devre Kanunları; Ohm kanunu, Kirchoff kanunları ve uygulama örnekleri, Devre Elemanları; trafolar, anahtarlar, RLC devreleri; tanımlar L,C, seri, paralel, Karışık bağlama, RLC elemanlarının D.A. davranışları,  Yarı iletken malzemeler, diyot ve çeşitleri, diyot uygulamaları, Transistör; yapısı ve çeşitleri, Transistörün kutuplanması, transistörlü regüle devreleri,  FET transistörler; yapısı ve çeşitleri, MOS Teknolojisi, Tümleşik devreler; yapım şekilleri; tümleşik gerilim regülatörleri, mikroişlemciler Ölçme kavramı; ölçü aletleri; ampermetre, voltmetre, wattmetre, Gerilim, akım, güç ölçümü  Elektronik elemanlarının AVO metre ile kontrolü ; direnç, diyot, transistör, kondansatör, endüktans Osiloskop’un çalışması ve gerilim, periyot ve frekans ölçümü.

 

II. YARIYIL

 

Matematik II

TürevLineer denklem sistemlerini çözebilme.

Matrislerle işlem yapabilme.

Limit ve sürekliliği kavrayabilme.

Türev alma kurallarını uygulayabilme.

İntegral yardımı ile alan ve hacim hesabı yapabilme.

Basit diferansiyel denklemleri çözebilme.

İstatistikle ilgili temel tanımları kavrayabilme

 

Veri Yapıları ve Programlama

Problemin çözümü ilke ve evreleri, algoritma ve şemaları, programlama ortamının kullanımı ve kod yazın. Değişkenler, kontrol deyimleri  ve döngüler. Diziler, alt programlar, grafik.Özel amaçlar için kullanılabilecek veri tiplerini tanımlayabilme.

Sıralı yada doğrudan erişimli dosyaları  oluşturabilme ve kullanabilme.

İşaretçi tip değişkenleri  kavrayıp, tanımlayabilme. Kendi kendini çağıran program parçaları oluşturabilme .

Sıralama ve arama yöntemlerini kavrayabilme.

Programlama dilinin sağladığı olanakları kullanarak kütüphaneler oluşturabilme ve mevcut kütüphaneleri inceleyebilme.

Programlama dilinin sağladığı olanakları kullanarak bilgisayar portlarını kullanıp kontrol edebilme.

 

Bilgisayar Donanımı

Bilgisayar mimarisi ve işleyişi, Sistem Ünitesi ve birimleri , Giriş-çıkış birimleri ve arabirimler, bilgisayar sistemlerinin montajı, bakım-onarım arızaları
Bilgisayar donanımında kullanılan birimleri, kartların ve cihazların yapılarını, çalışmalarını ve kullanımlarını kavrayabilme.

Bilgisayar sistemlerinin oluşturulması, montajı, bakım-onarımı için gerekli temel bilgileri ve becerileri  edinebilme.

Programlama ve bilgisayarın işleyişi için gerekli donanım bilgilerini kavrayabilme.

 

Grafik ve Animasyon

Resim dosyaları, resim hazırlama ve Düzenleme.

Animasyon Hazırlama ve Düzenleme

Resim kaydetme formatlarını ve özelliklerini anlayabilme.

Resim dosyalarını açıp, düzenleyebilme.

Animasyon mantığını anlayabilme.

Animasyon oluşturabilmek için gerekli çizim nesnelerini kullanabilme ve bunları animasyona dönüştürebilme.

 

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri-I

Yapısal sorgulama diline giriş, basit SQL cümleleri, veri tanımlama dili

Yapısal sorgulama dilini, veritabanı nesneleri ve veri tiplerini tanıyabilme.

Yapısal sorgulama dili komutlarını kavrayabilme.

Yapısal sorgulama dilinde tablo açma, değiştirme ve silme komutlarını kavrayabilme.

Yapısal sorgulama dilinde yönetimsel fonksiyonları  kavrayabilme.

 

 

III. YARIYIL

 

Görsel Programlama I

Programlama ve Visual BASIC. Visual BASIC in Esasları. Visual BASIC ekranı. Visual BASIC menüleri. Temel araçların kullanımı. Visual BASIC’te program yazmak ve çalıştırmak. Kullanıcı arabirimi oluşturmak. Değişkenler ve veri tipleri.

 

İnternet Programcılığı I

İnternet programlama dillerini tanıma, Html, Asp, Java ile  Web dizaynı, Flash ve Frontpage program uygulamaları.

 

Veri Tabanı ve Yön. Sist. II

Veri tabanı sitemleri ve veri ambarı kavramı, veritabanlarının sunucu ve istemci sistemler üzerine kurulması, veri tipleri, veritabanı oluşturmak ve veri tabanlarında tablolar ile çalışmak, SQL dili, data entegrasyonu, tablolar için index yapısının oluşturulması ve index oluşturma, birden fazla tablodan sorgu yapma ve gelişmiş sorgu teknikleri, bağlantılı sunucular ve dağıtılmış sistemler, veritabanı güvenliği, veritabanları üzerinde iyileştirme ve bakım çalışmaları, veri tabanlarının yedeklenmesi ve geri yüklenmesi, veritabanları ve İnternet uygulamaları

 

İşletim Sistemleri

İşletim Sistemlerinin tarihçesi, İşletim Sistemlerine giriş ve bir işletim sisteminden beklenen temel fonksiyonlar, bellek yönetimi, işlemci yönetimi, cihaz yönetimi . İşletim sistemi (DOS) komutları, Dos altında çalışan programlar. Tek kullanıcılı ve çok kullanıcılı İşletim Sistemleri, benzer ve farklı yönleri hakkında bilgi verilmesi ve Windows2000 İşletim Sistemi ile bilgisayarın yönetilmesi(Kullanımı, Dosya ve klasör işlemleri, yazıcı kullanımı, bilgisayar ağına dahil olma).

 

Mesleki Yabancı Dil I

Yabancı dilden mesleki alanda yararlanabilme, yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak istenileni doğru olarak anlayabilme, amaca uygun yazım tekniği ile anlaşılır şekilde yazma ve anlatılmak isteneni anlaşılır şekilde söz ile ifade edebilme.

 

Genel Teknik İletişim

İletişimin tarifi ve türleri, Sözlü İletişim, Yazılı İletişim, Meslek Hayatında İletişim, Grafik İletişim, Teknolojik Araçlarla İletişim.

 

Mikro Bilgisayar Sistemleri ve Assembler

Mikroişlemcilerin genel yapısı ve işleyişi, Mikroişlemci giriş/çıkış birimleri ve işleyişi, Adresleme yapısı ve kullanımı, Assembler programlama

 

Seçmeli Dersler

 

Delphi Programlama I

Programlama dilini (delphi) kurulabilme ve kullanabilme. Bileşen paleti, özellikler paleti ve araç çubukları paleti gibi ekran bölümlerini tanıyabilme. Temel bileşenleri kullanabilme. Bileşenleri görev açısından düzenleyebilme. Bileşenlerin özelliklerini ve olaylarını kullanabilme. Program yazımında değişikler, kontrol deyimleri ve döngüler kullanabilme. Sınıf ve nesne kavramı ile ilgili terim ve tanımlamaları kavrayabilme ve kullanabilme.

 

C Programlama I

C programlama dili ile ilgili tanım ve yapıları kavrayabilme. C dilindeki yapısal özellikleri kavrayabilme ve programlarında kullanabilme. Döngü ve dallanma yapılarını kavrayabilme ve uygulayabilme. Standart fonksiyonları problemlerde doğru bir şekilde kullanabilme. Kendi ihtiyacına uygun alt programları oluşturabilme. Dosyalama mantığını kavrayabilme ve komutlarını kullanabilme.

 

Visual Basic Programlama-I

Visual Basic Görsel Programlama diline giriş,Veri tipleri ve operatörler, Kontrol deyimleri ve döngüler, Alt programlar, Diziler, Kontrol nesneleri, özellikleri,olaylar ve metotlar, Dosyalar

 

Bilgisayar Yardımıyla Tasarım ve Modelleme

Kurulum, Araç çubuklarının tanıtımı, 2D ve 3D çizim elemanlarını tanıma ve kullanma, 2D ve 3D elemanlarda yeni çizim elemanları elde etme, Yapılan çizimler üzerinde düzenleme ve değişiklikler yapma, Çizimlere hareket verme, Çizimlere ışık,kamera, malzeme giydirme özelliklerini ekleme.

 

Girişimcilik

Girişimcilik kavramı ve ortaya çıkışı,Küçük işletme çeşitleri, Küçük işletmelerin kuruluş süreleri,Küçük işletmelerde üretim, yönetim,pazarlama ve finansman, Küçük işletmelerin sorunları ve çözüm yolları.

 

Muhasebe Teknikleri ve Ticari Yazılımlar-I

Temel kavramlar ve muhasebe sistemi, Bilanço ve gelir tablosu, Paket program kullanımı.

 

 

IV YARIYIL

 

Görsel Programlama-II

Bileşenlerin ileri düzeyde kullanımı, Veri tabanı uygulamaları, İnternet Uygulamamları

 

İnternet Programcılığı - II

Dinamik Web sayfaları ve CGI dilleri, Sunucu ayarları, HTML form tagları ve scriptleri, CGI dili kullanımı, Veritabanı Kullanımı, Web sitesi ve CGI güvenliği.

 

Sistem Analizi ve Tasarımı

Ön çalışma ve konu seçimi, Çözüm önerileri ve işlem basamaklarının tespiti, Çıktıları planlama derleyip düzenleme, Laboratuar çalışmaları, sunu ve değerlendirme.

 

Bilgisayar Ağ Sistemleri

Bilgisayar ağlarına giriş, Bilgisayar ağlarında kullanılan kablolar, Ağ donanım elemanları, Ağ protokolleri

 

Mesleki Yabancı Dil –II

Konuşma, Dinleme- Anlama, Yazma, Okuma-Anlama

 

Kalite Güvence ve Standartları

Standardizasyon, Kalite ve kalite kavramları, Kalite güvence, Mesleki standartlar.

 

İşletme Yönetimi

İşletme ve yönetimin temel kavramları, amaçları ve çevre ile ilişkileri, İşletmelerin sınıflandırılması, İşletmenin kuruluş çalışmaları, büyüklüğü ve kapasitesi,İşletme fonksiyonları, Organizasyonların işleyişi

 

Seçmeli Dersler

 

Delphi Programlama II

Bileşenlerin ileri düzey kullanımı, Veri tabanı uygulamaları, İnternet uygulamaları, bileşen oluşturma ve yeni bileşenler türetme.

 

C Programlama II

İşaretçiler ve adres aritmetiği, Grafikler, Dosyalar, Port Kullanımı

 

Vısual Basıc Programlama II

Nesneye yönelik programlama, Active X, Veritabanı Yönetimi, Vısual Basıc ile internet programlama, Veri yapıları.

 

Bilgisayarlı Kontrol

Endüstriyel bilgisayarlar, Bilgisayar içi hızlı data ölçme ve kontrol kartları, sinyal işleme ve ölçme modülleri, endüstriyel haberleşme, PC tabanlı haberleşme kontrolü, Uzaktan data ölçme ve kontrol modülleri, dağınık data ölçme ve kontrol sistemleri.

 

Araştırma Teknikleri ve Seminer

Araştırma teknikleri, Araştırma konularının seçimi, Kaynak araştırması, Araştırma konularının rapor haline dönüştürülmesi ve sunumunun yapılması.

 

Muhasebe Teknikleri ve Ticari Yazılımlar-I

İşletme hesabı esasının paket programda uygulanması, İşçi takip ve sigorta işlemleri, Kart İşlemleri.