Genel Bilgiler


Bergama Meslek Yüksekokulu 1994 yılında Ege Üniversitesi Senatosunun 25.02.1994  tarihli kararı ile kurulmuştur.

Kurucu Müdür olarak Prof. Dr. Hüseyin VURAL atanmış ve 1995 yılına kadar Müdürlük görevine devam etmiştir.

Kuruluşta ilk olarak Seracılık, Moda-Konfeksiyon, Restorasyon-Konservasyon ve Orman Ürünleri Programları açılmıştır.

 Meslek Yüksekokulu’nun ilk binası Bergama girişinde bulunan bir özel hastane olmuş, 1995 yılında ise şehrin içinde bulunan Zafer İlköğretim Okulu binasına taşınmıştır.

1995-2001 yılları arasında Prof. Dr. Atila GÜNAY Müdürlük yapmış olup, 1998-1999 eğitim öğretim döneminde Hazır Giyim ve Mantarcılık Programları açılmıştır.

2001 yılında Prof. Dr. Erhan KIRTAY Meslek Yüksekokulu’na Müdür olarak atanmış,

2002 yılında gerçekleşen MEB-YÖK işbirliği çerçevesinde sınavsız geçiş protokolü ile Elektrik, Endüstriyel Elektronik, Kimya, Makine ve Muhasebe Programları’nın ikinci öğretimleri açılmıştır. Bu programlar 2007 yılına kadar Aliağa Çok Programlı Lisesi’nde eğitim görmüştür.

16.12.2003 tarihinde resmi açılışı yapılan yeni binaya (A Blok) taşınılmıştır.

2005 yılında Bergamalı hayırsever işadamı Yusuf PERİN' in desteği ile okul arazisi içine mevcut binanın bir benzerini yaptırılarak Ege Üniversitesine bağışlanmıştır.

Bu binanın  13.12.2005 tarihinde resmi açılışı yapılmıştır.

Bu destekle yaptırılan B Blok'un açılması ile Meslek Yüksekokuluna katkılarından dolayı Bergama Meslek Yüksekokulu’nun bulunduğu yerleşkeye Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu Yusuf Perin Yerleşkesi adı verilmiştir.

2005-2006 eğitim - öğretim yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği, İklimlendirme Soğutma, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Endüstriyel Otomasyon Programları açılmıştır.

Okulumuzun fiziksel koşullarını ve altyapı olanaklarını iyileştirme çabalarımız devam etmiş ve Aliağa Belediyesi tarafından 2004 yılında Meslek Yüksekokulumuza  devredilen Terminal binası bölge sanayicilerinden sağlanan kaynaklarla restore edilerek 12.12.2007 tarihinde Meslek Yüksekokulunun Aliağa Yerleşkesi olarak hizmete girmesi sağlanmıştır.

Aliağa Yerleşkesi’nde ikinci öğretim programları mevcut olan Kimya, Elektrik ve Makine Programlarının örgün ve ikinci öğretimleri de 2007-2008 öğretim yılında  eğitime başlamıştır.

2010 yılında kurumumuz ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ni alarak Sistemini belgelendirmiştir. Aynı Yıl Seracılık Programının hazırlamış olduğu İZKA projesi onaylanmıştır.

Kurumda 2010-2011 yılında eğitime başlamak üzere çevre kurumlardan bu konuda destek alınarak Metalurji programının açılması için YÖK ‘ten onay alınmıştır.

2010 Temmuz ayında Prof. Dr. Ertan TAŞKAVAK Meslek Yüksekokulu’na Müdür olarak atanmış,

2010-2011 eğitim-öğretim yılında Özkan Demir Çelik ile protokol imzalanarak Aliağa Yerleşkesi’nde Metalürji programı eğitim öğretime başlamış ve öğrencilerimiz bu kurum ile sanayi ile bağlantılı olarak eğitim almışlardır.

İZKA projesi kapsamında çalışmalarına başlamış ve çevre kurumlar ile bağlantıya geçilerek yaklaşık 75.000 TL değerinde altyapıyı sağladıktan sonra projeden alınan destek ile okulumuzda yaklaşık 450.000 TL değerinde EGETAL Toprak, Su Analiz laboratuvarı kurulmuş çevrede bulunan çiftçilerin bu yönde hem ihtiyaçlarını karşılamış hemde Üniversitenin halkla içiçe olması sağlanmıştır.

EGETAL Laboratuvarı 3.6.2011 tarihinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 1.6.2011 tarihindeki yetkilendirme belgesi ile yetkilendirilmiştir

2013 yılında YÖK taradından onaylanarak Seracılık (İ.Ö.) ve Turizm Animasyonu programları açılması teklif edilmiş ve 2013 yılında itibaren öğrenci alımları kabul görmüştür.

Kurumumuz ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ni denetimlerden geçilerek 2013 yılında yenilenmiştir.

2013 yılında okulumuza Prof. Dr. Mehmet Metin ARTUKOĞLU müdür olarak atanmıştır.

PROGRAMLARIMIZ

2013-2014 Öğretim yılı itibariyle Meslek Yüksekokulumuzundaki mevcut Programlar:

  Bergama Yusuf Perin Yerleşkesi’nde;

 • Animasyon Programı (Ö.Ö.)
 • Bilgisayar Programcılığı (Ö.Ö.)
 • Elektronik Teknolojisi (İ.Ö.)
 • Eser Koruma (Ö.Ö.)
 • Giyim Üretim Teknolojisi (Ö.Ö.)
 • Giyim Üretim Teknolojisi (İ.Ö.)
 • Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Programı (Ö.Ö.)
 • Mantarcılık Programı (Ö.Ö.)
 • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö.)
 • Seracılık Programı (Ö.Ö.)
 • Seracılık Programı (İ.Ö.)
 • Turizm ve Otel İşletmeciliği (Ö.Ö.)

 • Aliağa Yerleşkesi’nde;

 • Elektrik Programı (Ö.Ö)
 • Elektrik Programı (İ.Ö)
 • Kimya Programı (Ö.Ö)
 • Kimya Programı (İ.Ö)
 • Makina Programı (Ö.Ö)
 • Makina Programı (İ.Ö)
 • Metalurji Programı (Ö.Ö)

 • ALTYAPI

  2012-2013 Öğretim yılı itibariyle Meslek Yüksekokulumuzun sahip olduğu altyapı olanakları:

  Bergama Yusuf Perin Yerleşkesi’nde; Toplam 5000  metrekarelik kapalı alana sahip iki bina ve bu binalarda

  • 20 derslik
  • 280 ve 70 kişilik ses sistemli, projeksiyonlu iki konferans salonu
  • 30 ve 40 bilgisayarlı, projeksiyonlu iki bilgisayar laboratuarı
  • Teknik çizim laboratuarı
  • Tekstil-Konfeksiyon atölyesi
  • Giyim Üretim Teknolojisi CAD Labaratuvarı
  • Restorasyon–Konservasyon laboratuarı
  • İklimlendirme laboratuarı
  • Mantarcılık laboratuarı
  • Seracılık laboratuarı
  • EGETAL Tarımsal Analiz Labaratuvarı
  • Fotoğraf laboratuarı
  • Endüstriyel Elektronik laboratuarı
  • Endüstriyel Otomasyon laboratuarı
  • İklimlendirme- Soğutma laboratuarı
  • Çeşitli konularda 1000 in üzerinde kitap bulunan Kütüphane
  • Bina dışındaki 145 ha arazide ise;

   • Tam donanımlı 1250 metrekarelik  bir Mantarhane üretim tesisi
   • Teknolojik özelliklere sahip ve tam donanımlı 1000 metrekarelik 4 adet sebze, süs bitkileri, kesme çiçek seraları
   • Tarla sebze üretim ve deneme alanları
   • 2000 adet ağaçtan oluşan damla sulama sitemi ile sulanan zeytinlik
   • 200 metrekare’lik Restorasyon-  Konservasyon çalışma platformu
   • İki katlı ve 400 metrekare taban alana sahip bir kantin
   • Güvenlik noktası bulunmaktadır.

   Meslek Yüksekokulumuzun Aliağa Yerleşkesi toplam   3500 metrekare alana sahip 4 bloktan oluşmaktadır. Bu yerleşkede;

   • Kimya laboratuarı
   • Elektrik laboratuarı
   • Makine laboratuarı
   • Kaynak Atölyesi
   • 40 adet bilgisayarlı ve projeksiyonlu Bilgisayar laboratuarı
   • Teknik Çizim laboratuarı
   • Kütüphane
   • Ses sistemi ve projeksiyonu bulunan 90 kişilik bir konferans salonu
   • Toplantı salonu
   • 36000 metrekare’lik okul arazisinde ise   500 metrekare’lik bir kantin ve
   • iki adet güvenlik noktası bulunmaktadır.

   ÖĞRENCİ SAYISI

   Bergama Meslek Yüksekokulunda 1994 yılında 20 öğrenci ile başlayan eğitimde 2013 yılında öğrenci sayısı 2602 dir. Öğrenci sayısı açısından  Ege Üniversitesi’nin Meslek Yüksekokulları arasında 2. sırada, periferde bulunan Meslek Yüksekokulları arasında ise 1. durumdadır.

   AKADEMİK KADRO

   Meslek Yüksekokulumuzda akademik kadrosu:

   • 1 Profesör,
   • 1 Doçent
   • 5 Yardımcı Doçent,
   • 4 Doktor ve
   • 14 Öğretim Görevlisi,

   İdari Kadrosu:

   • 9 Memur, 
   • 2 Teknisyen,
   • 3 Yardımcı Hizmetler,
   • 13 Şirket Elemanı (Temizlik işleri sera, laboratuarlar ve bürolarda çalışan)
   • 15 Güvenlik Görevlisi bulunmaktadır.

   PROJE VE YAYINLAR

   Öğretim elemanlarımızın eğitim ve öğretim çalışmalarının yanı sıra araştırma ve yayın faaliyetlerine de büyük önem vermekte ve yaptıkları yayınlarla alanlarında seslerini duyurmaya çalışmaktadırlar. 2004-2011 yılları arasındaki akademik çalışmaları aşağıda özetlenmiştir.

   Bitmiş BAP  projeleri:
   7
   Devam eden BAP projeleri:
   9
   Diğer kurum ve kuruluşlarla ortak yürütülen projeler:
   9
   Avrupa Birliği Projeleri (LDV):
   1
   SCI ve SOC dergilerinde yayınlanan makaleler:
   1
   SCI ve SOC dergilerinde hakemde bekleyen yayınlar:
   2
   SCI ve SOC dışındaki dergilerde yayınlanan makaleler:
   17
   Ulusal düzeydeki toplantılarda yapılan sunumlar:
   27
   Uluslar arası düzeydeki toplantılarda yapılan sunumlar:
   14
   Kitaplar:
   6
   Patentler:
   1
   Ödüller:
   Bergama Meslek Yüksekokulu