PROGRAMIN ADI: ESER KORUMA

Programın Amacı:

Restorasyon Konservasyon programının amacı, taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının, korunması ve onarımında görev yapan elemanlar yetiştirmektir

 

Gereken Nitelikler:

Bu programda eğitim görmek isteyenlerin;

  • El becerileri gelişmiş,
  • Dikkatli ve sabırlı,
  • Çizim yeteneği olan,
  • Bedence sağlam ve dayanıklı,
  • Başkaları ile iyi iletişim kurabilen kişiler olmaları gerekir.

 

 
Meslek Elemanlarının Yaptıkları Belli Başlı İşler:

-Müzelerde yer alan ya da arkeolojik kazılarda bulunan her tür eseri koruma altına almak ve onları eski haline getirebilecek onarım işlemlerini yapmak,

-Bu işlemler için gereken malzemeyi sağlamak,

-Bu eserleri belgelemek,

-Periyodik kontrollerini yapmak.

 

Mezunların Kazandığı Diploma ve Ünvanı: Restorasyon ve Konservasyon programını bitirenlere ''Restorasyon ve Konservasyon Teknikeri'' ünvanı verilmektedir.

Mezunların Çalışma Alanları: Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve buralara bağlı müzeler ve kazılarda, Milli Saraylar Genel Müdürlüğü' nde, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde ve kolleksiyonerlerin yarnında yada serbest olarak çalışabilirler.

Çalışma Ortamı ve Koşulları:

-Çalışma Ortamının Durumu: Arkeolojik bütün kazılarda görev alabileceği için, her tür iklim koşulu ile karşılaşılabilir. Laboratuarlarda görev alabileceği için, kapalı alanlarda çalışabilir.

-Çalışma Saatleri: Arkeolojik kazılarda değişir (Örneğin; saat 6.00'da araziye çıkma, gece çalışmaları ve etüdler, vb.). Müzelerde ise normal çalışma saatleri geçerlidir.

-İletişimde Bulunulan Kişiler: Başta  arkeologlar, antropologlar vb. olmak üzere, mimarlar, kimyacılar, ve işçiler .

-İş Ortamından Kaynaklanan Tehlikeler: Kazı ortamında aşırı sıcak, nem vb. laboratuarlarda ise kimyasal maddelerin kullanımı sırasında karşılaşılabilecek kazalar.

 

Kazanç:

Değişir.

Iş Bulma Olanakları:

Şu anda iş bulma olanakları kısıtlı olsa da yakın gelecekte, Müzelere ''Konservatör'' kadrolarının verilmesi ve ''Restorasyon- Konservasyon'' biIincinin ülke çapına yayılması ile olanaklar artacaktır. Ayrıca iş bulma konusunda da bölgelerarası fark ve cinsiyet ayrımı yoktur.

Mesleğin Geleceği:

Yakın gelecekte, bir değişikIİk söz konusu olamaz.

 
Bergama Meslek Yüksekokulu